top of page

El Grup d’Esplai de Lliçà d'Amunt és una entitat sense ànim de lucre que va néixer ara fa 47 anys, dedicada a l'educació dels infants en el lleure.

 

Va ser el 1976 quan, un grup de joves del poble, després de l'experiència d'alguns anys de colònies d’estiu conjuntes amb altres persones de La Vall del Tenes (Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall), van plantejar-se la possibilitat de formar un Grup d'Esplai a nivell local.

En un principi, l'entitat tenia el local social a la parròquia de Lliçà, coincidint també en el caràcter cristià, com molts esplais de l'època. Posteriorment, i aprofitant que l’'ajuntament del poble ens va deixar un local, ens vàrem traslladar al carrer d'en Bosch, on estem ubicats actualment.

 

Aquest local s’ajusta perfectament a les nostres necessitats, amb l'avantatge de tenir un entorn òptim, ple de boscos, que ens permet ampliar les possibilitats de realitzar activitats.

Un replantejament posterior del grup de monitors va creure oportú desvincular-se de qualsevol religió; així doncs actualment som un esplai laic. Som una entitat independent, no pertanyem ni a l'Ajuntament, ni a la parròquia ni a cap altre entitat o federació.

Han passat molts anys i les generacions successives d'infants i joves han patit canvis, però l’esperit de l'Esplai continua essent el mateix. L'Esplai és un grup de persones organitzades que persegueixen uns determinats objectius.

La visió que té l'Esplai de la societat és d’un lloc integrador, on el respecte i la tolerància imperen com a valors fonamentals. També creu en una societat solidària on les persones som el més important, un lloc amb igualtat d'oportunitats, amb diversitat i on la diversitat conviu en harmonia, un món on els sentiments i les emocions compten i cal que s'expressin.

Voler una societat millor i més justa seria la fita del Grup d’Esplai de Lliçà d'Amunt, però així com tenim clar l’horitzó, també tenim molt més clara la realitat.

Nosaltres, utopia visible, ens hem marcat uns ideals i valors, però ens donem per satisfets si es marquen d'una forma positiva a tothom que tingui relació amb el grup.

El Grup d'Esplai de Lliçà d’Amunt té com a finalitat principal oferir a l'infant, en el seu temps de lleure, la possibilitat de relacionar-se amb d'altres d'una forma intensa i propera, lluny dels condicionaments que caracteritzen altres situacions com a l'escola i la família. Així mateix, pretén educar l'infant amb una sèrie de coneixements i experiències que el formin com a persona, potenciant al màxim els seus valors.

 

També vol desvetllar en l'infant totes les seves possibilitats, paral·lelament a una presa de consciència progressiva, personal i col·lectiva sobre el dret i el deure de desenvolupar-les enfront dels condicionaments socials coaccionadors. És a dir, donar una independència al nen/a amb uns valors que considerem elementals.

Aquest és el nostre ideari:

  1. La creativitat del nen: la rapidesa de reacció davant d'un problema que se li planteja i la capacitat per cercar i trobar la resposta més adequada.

  2. La tolerància i el respecte vers l'entorn, tant a les persones com al medi natural

  3. La responsabilitat i el compromís a tots nivells, per petits que siguin.

  4. La igualtat i justícia per a tothom. En definitiva, la solidaritat.

  5. L'autonomia, tant de pensament com d'acció.

  6. Participar en les activitats i adoptar uns hàbits de consciència de grup i individual.

Pretén també, per mitjà de l'ampli ventall de perspectives que vol oferir, el fet que l'infant adquireixi la possibilitat d'avançar pels seus propis camins, bo i fent ús d'un esperit crític constructiu, sense dependre en gran part de les migrades opcions dins les quals ens vol emmarcar l'actual societat materialista.

Entroncant tot l'exposat fins ara amb la realitat de Lliçà d'Amunt, ens proposem com a tasca bàsica i immediata, omplir el buit creat per la manca de possibilitats del poble, transformant el temps de lleure en un temps d'educació i enriquiment per l'infant. Així doncs, l'Esplai creu en l'esperit crític i en l'autonomia de la persona, alhora que valora com a millor camí per a assolir objectius la cooperació entre persones. Creu en una societat on el més important no són les possessions; sinó les relacions, la creativitat i la imaginació.

Pretén doncs, fer aportacions per a transformar la societat actual i aproximar-la mica en mica a la societat utòpica que té per visió. Transmetent i reproduint aquests valors, actituds i comportaments, volem fer persones, en especial els infants i joves, que en un futur seran el motor de la societat – crítiques, responsables, tolerants, integradores, compromeses amb la societat i amb el seu bon desenvolupament.

Per aconseguir-ho l'Esplai sustenta les seves actuacions en l'educació no formal i en les idees constructivistes.

Projecte Educatiu

Aqui podeu consultar el projecte educatiu en el que confiem plenament.

Per qualsevol tipus de consulta us podeu comunicar amb l'esplai via mail a bustia@esplaillica.cat o bé de forma presencial els dissabtes d'esplai i els divendres de les 20:00 a les 21:00 h.

bottom of page