top of page

INSCRIPCIÓ A L'ESPLAI

HAS DE PORTAR ELS SEGÜENTS DOCUMENTS PER QUEDAR INCRIT:

  • Fitxa sanitària omplerta

  • ­Fitxa d’autoritzacions omplerta

  • ­Fotocòpia de la Targeta Sanitària (CatSalut)

  • ­Fotocòpia de la cartilla de vacunes

  • ­Rebut bancari del pagament

FITXA SANITARIA

AUTORITZACIÓ 2023 - 2024

Per qualsevol tipus de consulta us podeu comunicar amb l'esplai via mail a bustia@esplaillica.cat o bé de forma presencial els dissabtes d'esplai i els divendres de les 20:00 a les 21:00 h.

bottom of page