INSCRIPCIONS

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Data límit: 22/10/20

També has de portar els següents documents:

  • Fitxa sanitària omplerta.

  • ­Fitxa d’autoritzacions omplerta.

  • ­Fotocòpia de la Targeta Sanitària (CatSalut).

  • ­Fotocòpia de la cartilla de vacunes.

  • ­Rebut bancari del pagament de la quota trimestral.

  • Declaració responsabilitat COVID-19