INSCRIPCIONS als CAMPAMENTS

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Data límit: 6/07/2022

Has de portar els següents documents per a quedar inscrit:

  • Fitxa sanitària omplerta.

  • ­Fitxa d’autoritzacions omplerta.

  • ­Fotocòpia de la Targeta Sanitària (CatSalut).

  • ­Fotocòpia de la cartilla de vacunes.

  • ­Rebut bancari del pagament