INSCRIPCIONS als CAMPAMENTS

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Data límit: 24/06/21

Has de portar els següents documents per estar inscrit:

  • Fitxa sanitària omplerta.

  • ­Fitxa d’autoritzacions omplerta.

  • ­Fotocòpia de la Targeta Sanitària (CatSalut).

  • ­Fotocòpia de la cartilla de vacunes.

  • ­Rebut bancari del pagament

A portar el dia de marxar:

  • Declaració responsabilitat COVID-19